Herkennen Bezinnen Doen

Sommige crisissen vereisen acute hulp. Ze hebben vaak een lange voorgeschiedenis waarbij veel is misgegaan in iemands ontwikkeling. Hierdoor kent men zichzelf onvoldoende. Grenzen worden niet goed aangegeven. Heeft men geen of gebrekkig rouwproces of weet men niet hoe met emoties en gedachten om te gaan. Kortom: weinig vaardigheden die nu juist acuut nodig zijn bij het bezweren van een crisis.

Door de jaren heen is mijn pastoraat als crisispastoraat te bestempelen. Ver geëscaleerde problemen kreeg ik op mijn bord. Om snel boven- staande problemen en tekortkomingen het hoofd te bieden, en de benodigde vaardigheden te ontwikkelen, is door de jaren heen deze methode ontworpen.

Zonder hulp van God werkt er natuurlijk niks. Maar deze methode heeft me handvatten gegeven in het omgaan, oplossen en beheersbaar maken van crisissen. Communicatie stond daarbij centraal. De methode wierp haar vruchten af. Mensen konden er snel mee uit de voeten, ontwikkel- den zich, verbeterden hun communicatievaardigheden. Ze werden meer assertief en zagen sneller resultaat.

Iemand hoeft niet in een crisis te zitten om deze zelfstudiecursus te doen. De omstandigheden zijn minder heftig, maar de principes en de valkuilen met betrekking tot communicatie en conflicten blijven hetzelfde.

Ik noem het de HBD-methode: Herkennen Bezinnen Doen.

Drie pijlers

Deze zelfstudiecursus is geschreven op basis van drie pijlers:

  1. Communicatie: assertiviteit en conflictoplossing.
  2. Begin van verwerking: innerlijke genezing en verandering.
  3. Geestelijke wapens en de praktische toepassing daarvan.

Gebaseerd op elementen uit theorieën, methoden, eigen verwerkingservaring en –technieken – een beetje van mezelf dus – vormen deze drie pijlers een mix voor snel toepasbare crisisbeheersing. Deze leidt tot een directe aanpak, die begrijpelijk, behapbaar en snel bruikbaar is voor de persoon in crisis en degene die bijstaat.

Naast zelfstudie voor assertiviteit, conflictoplossing en algemene verbetering van de communicatie is deze cursus ook bruikbaar voor pastorale counseling. Begeleiding van mij hierbij is mogelijk.

Daarnaast is het te gebruiken als een actieve zoektocht naar jezelf in en samen met Christus.

Succes, veel plezier en vooral veel zegen!

Jurgen

De vooruitgeschoven vuurtoren

         The Forwarded Lighthouse

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>