Symboliek titelblad 

Het hart staat voor Gods hart en Zijn Liefde voor ons.

 

Het kruis maakt door het offer van Christus de relatie met God mogelijk.

Want het staat voor vergeving en genade wat uit Gods hart voortkomt.

 


De Regenboogvlinder staat symbool voor mens, jij en ik.

De vlinder staat voor schoonheid, groeiproces, ontwikkeling, dynamiek, kwetsbaarheid, gevoeligheid.

Een van de eerste dieren die verdwijnen uit een vervuilde ecologie is de vlinder. Dat geldt ook voor christelijke milieus zoals kerken. De meest gevoeligen en kwetsbaren zijn het eerste weg. De gebrokenen zoals de walmende
vlaspitten en geknakte rieten verdwijnen als eersten.

De regenboog staat voor Gods belofte van veiligheid. Geen zondvloed maar genade.

De kleuren van de regenboog staan voor de rijke schakering van onze emoties, diversiteit en uniciteit.
Verder voor alle kleurensymboliek die in de Bijbel is te vinden. Dat zijn er heel wat. Zoek ze maar eens op.


Het kruis verbindt de vlinder, ons, met Gods hart en Zijn liefde.

Daardoor kunnen wij ontwikkelen, groeien en veranderen naar Zijn evenbeeld.


Rood staat voor Jezus’ bloed wat de weg vrijmaakt en daarmee alles mogelijk maakt.

Geel voor Zijn Licht en de werking van de Heilige Geest.