Laatste update: (1 november 2021)

I) De Privacy Policy

Geldt voor alle bezoekers van de website www.herkennenbezinnendoen.nl bezoekt en geldt voor alle gebruikers van de apps “HBD-ConFlictApp” en “CommFlictApp”.

De website www.herkennenbezinnendoen.nl en de apps “HBD-ConFlictApp” en “CommFlictApp” staan onder beheer en zijn eigendom van The Forwarded Lighthouse (KvK:70817340).

Door het bezoeken van de web site www.herkennenbezinnendoen.nl of gebruiken van de apps “HBD-ConFlictApp” en “CommFlictApp”, ga je akkoord met deze verklaring, inclusief eventuele wijzigingen.

Lees daarom deze verklaring zorgvuldig door. Deze verklaring geldt voor alle bezoekers, gebruikers en anderen die de site bezoeken en/of de apps “HBD-ConFlictApp” en “CommFlictApp” gebruiken.

II) Cookies: gegevens van bezoekers.
a) www.herkennenbezinnendoen.nl maakt alleen gebruik van functionele cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker.
b) De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
c) Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
d) www.herkennenbezinnendoen.nl maakt geen gebruik van analytics, tracking, surfgedrag, marketing cookies. En geeft dus ook niets aan derden door.

II) Persoonsgegevens:
Naam en e-mailadres zijn de enige persoonsgegevens gebruikt door www.herkennenbezinnendoen.nl voor het contactformulier. Voor het verwerken van deze gegevens is er een verwerkersovereenkomst afgesloten met provider Vimexx.nl volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Genoemde gegevens worden bewaard zolang het nodig is om te kunnen reageren op vragen, verzoeken tot inzage, wijziging of verwijdering via het contactformulier .

“The Forwarded Lighthouse” verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een wettelijke vordering.

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heeft u in sommige gevallen het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, daar bezwaar tegen te maken of uw gegevens te exporteren.

Mijnbestseller.nl:
Voor het bestellen van boeken maakt www.herkennenbezinnendoen.nl gebruik van de webshop van Mijnbestseller.nl. Deze staat los van de site www.herkennenbezinnendoen.nl. Gegevens met betrekking tot bestelling, betaling en zending  worden verwerkt door Mijnbesteller.nl. De verwerking daarvan staat in hun Privacy statement.

Bandcamp.com:
Voor het downloaden van muziek maakt www.herkennenbezinnendoen.nl gebruik van de webshop van Bandcamp.com. Deze staat los van de site www.herkennenbezinnendoen.nl. Gegevens met betrekking tot bestelling, betaling en verzending  worden verwerkt door Bandcamp.com. De verwerking daarvan staat in hun Privacy statement.

Google Play Store:
Voor het downloaden van de apps “HBD-ConFlictApp” en “CommFlictApp” van de Google Play Store, wordt persoonlijke informatie alleen voor betaling van de aanschaf gebruikt. De website www.herkennenbezinnendoen.nl  kent geen downloadmogelijkheid, noch een koopfunctionaliteit, zoals een webshop. www.herkennenbezinnendoen.nl verzoekt nooit om, noch verzamelt betalingsgegevens of inlog details.

Voor het downloaden van de apps “HBD-ConFlictApp” en “CommFlictApp””, kan er gevraagd worden naar persoonlijke betalingsgegeven zoals: credit card number, credit card security number, credit card name, expiry date. Deze gegevens worden gebruikt voor de betaling van het downloaden van de apps “HBD-ConFlictApp” en “CommFlictApp” en worden gevraagd door de ingebouwde koop software van de Google Play Store: het Google Play’s payment system. Deze informatie wordt alleen gebruikt voor betaling, nergens anders voor.

“The Forwarded lighthouse” verschaft nooit persoonlijke informatie aan derden anders dan het Google Play’s payment system en de betalingen.

Het is mogelijk dat tijdens het installatieproces toegang tot de telefoon wordt gevraagd. Dit wordt nooit door ons gevraagd of door de apps “HBD-ConFlictApp” en “CommFlictApp”. En deze informatie zal zeker niet door ons doorgegeven worden aan derden.

Quote uit Privacybeleid van Google Payments-services:

Gegevens die we verzamelen

Naast de gegevens die in het Privacybeleid van Google worden vermeld, kunnen we ook de volgende gegevens verzamelen:

    • Registratiegegevens: Wanneer u zich aanmeldt voor Google Payments, maakt u een Google-betalingsaccount dat is gekoppeld aan uw Google-account. Afhankelijk van de Google Payments-services die u gebruikt, kunt u, naast de gegevens die in het Privacybeleid van Google worden vermeld, worden gevraagd de volgende gegevens te verstrekken: nummer en vervaldatum van uw creditcard of betaalpas, bankrekeningnummer en vervaldatum, adres, telefoonnummer, geboortedatum, burgerservicenummer of fiscaal identificatienummer (of een ander door de overheid uitgegeven identificatienummer). Verkopers of bedrijven kunnen we ook vragen naar hun bedrijfscategorie en naar bepaalde informatie over het verkoop- of transactievolume. In sommige gevallen kunnen we u vragen extra gegevens te verstrekken of aanvullende vragen te beantwoorden zodat we uw gegevens kunnen verifiëren. Als u een account voor Facturering via de provider of operator registreert, vragen we u om bepaalde informatie over uw provider- of operatoraccount.
    • Informatie verkregen van derden: We kunnen informatie over u opvragen bij derden, dus ook via de verificatieservices van derden. Dit omvat gegevens afkomstig van Google Payments-transacties bij verkopers, informatie over uw gebruik van betaalmethoden en uw accounts die wordt verstrekt door derden die aan Google Payments zijn gekoppeld, de naam van uw kaartuitgever of financiële instelling, informatie over de toegang tot saldo’s in uw Google Payments-account, gegevens afkomstig van een Provider of Operator die verband houden met Facturering via de provider of operator, en consumentenrapporten (volgens de definitie van ‘consumer reports’ in de Amerikaanse Fair Credit Reporting Act).

Als u een verkoper bent, kunnen we ook gegevens over u en uw bedrijf opvragen bij een kredietregistratiebureau of een handelsinformatieservice.

  • Transactiegegevens: Wanneer u Google Payments gebruikt om een transactie te verrichten, kunnen we gegevens over de transactie verzamelen, inclusief de datum, het tijdstip en het bedrag van de transactie, de locatie en een beschrijving van de verkoper, een beschrijving die wordt geleverd door de verkoper van de producten of services die zijn aangeschaft, foto’s die u aan de transactie heeft gekoppeld, de namen en e-mailadressen van de verkoper en koper (of afzender en ontvanger), de gebruikte betaalmethode, uw beschrijving van de reden voor de transactie en, indien van toepassing, de aanbieding die aan de transactie is gekoppeld.

IV) verklaring

Disclaimer
“The Forwarded Lighthouse” is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

“The Forwarded Lighthouse” heeft als eigenaar van de website www.herkennenbezinnendoen.nl de grootst mogelijke zorg in acht genomen bij de samenstelling van de site. Dit geldt voor de website als geheel en voor elke pagina afzonderlijk. Mocht de website ondanks de zorgvuldige samenstelling toch onjuistheden bevatten, dan aanvaardt “The Forwarded Lighthouse” daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid
Wij besteden grote zorg en aandacht aan de samenstelling en inhoud van deze website en de apps “HBD-ConFlictApp” en “CommFlictApp”. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat de informatie die op deze website en/of de apps “HBD-ConFlictApp” en “CommFlictApp” wordt gepubliceerd, volledig, juist en actueel is, dan wel deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel. “The Forwarded Lighthouse” sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade of gevolgschade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met de inhoud en het gebruik van deze website. Onder andere aanvaardt “The Forwarded Lighthouse” met betrekking tot deze website en de apps “HBD-ConFlictApp” en “CommFlictApp”  geen aansprakelijkheid voor (l) defecten, virussen en andere onvolkomenheden, (ll) de informatie die ter beschikking wordt gesteld, (lll) het onderscheppen, veranderen of oneigenlijk gebruiken van informatie die wordt gezonden aan The Forwarded Lighthouse of aan jou, (lV) het al dan niet functioneren of het foutloos functioneren (V) misbruik,(Vl) het verlies van gegevens, (Vll) het downloaden of gebruik van software die beschikbaar wordt gesteld, of (Vlll) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.
“The Forwarded Lighthouse” aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van naar haar gestuurde e-mail of andere elektronische berichten.
De gebruiker van deze website onthoudt zich van iedere activiteit die het functioneren van deze website of de geboden informatie of onderliggende software kan beïnvloeden of in strijd is met wettelijke bepalingen.

Vrijblijvende prijzen en offertes
Alle prijzen die op deze website worden vermeld of via de calculatietool op deze website worden verkregen, worden verstrekt onder voorbehoud.

Internetsites van derden
Op deze website kan verwezen worden naar websites van derden (al dan niet via hyperlinks). “The Forwarded Lighthouse” draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke websites en wijst iedere aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites uitdrukkelijk van de hand. Een link naar een dergelijke website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat “The Forwarded Lighthouse” de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt.

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Eigendomsrechten zoals copyright (auteursrechten)
De inhoud van deze website www.herkennenbezinnendoen.nl en de apps “HBD-ConFlictApp” en “CommFlictApp” valt onder het copyright (auteursrecht) van “The Forwarded Lighthouse” (Jurgen Martin Johann Toonen). Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de op de website en/of de apps “HBD-ConFlictApp” en “CommFlictApp” gepresenteerde informatie zoals liedjes, films, illustraties, teksten, handelsmerken, grafisch materiaal en logo’s berusten bij “The Forwarded Lighthouse” (Jurgen Martin Johann Toonen) respectievelijk de relevante rechthebbende. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de internetsite, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van “The Forwarded Lighthouse” of de rechthebbende, te kopiëren, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te gebruiken, distribueren of openbaar te maken. Verzoeken kunnen ingediend worden via  het contactformulier Contact en support. of info@forwardedlighthouse.com.

Geen gezondheidsadvies
De apps “HBD-ConFlictApp” en “CommFlictApp” en de cursus : “Herkennen Bezinnen Doen”, “Communiceren samen met God” gelden niet als gezondheidsadvies bij therapieën, diagnoses, behandelingen, gezondheidszorg, relaties, therapie, behandelingen, psychische hulp, gezondheidszorg.
Maar bedoeld voor  informatieverschaffing, educatie, onderzoek, communicatieverbetering en conflictoplossing. Nooit en te nimmer zal geadviseerd worden door ons om behandelingen van professionele hulpverlening te stoppen of te voorkomen. Het advies van een professioneel hulpverlener is altijd wat telt. Noch de apps “HBD-ConFlictApp” en “CommFlictApp”, noch de cursus zijn een vervanging van professioneel advies en hulp. “The Forwarded Lighthouse” zal daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade. Ook in geval van schade aan relaties, zowel privé, persoonlijk als zakelijk, zoals scheiding   en, erfenissen, faillissementen, crimineel gedrag, zelfmoorden, moorden, financieel, materieel of gerelateerde zaken, zal “The Forwarded Lighthouse” geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toepasselijk recht
Op deze website is Nederlands recht van toepassing. Bij de beslechting van met deze site en de apps “HBD-ConFlictApp” en “CommFlictApp” verband houdende geschillen heeft de Nederlandse rechter exclusieve rechtsmacht.

Deze verklaring geldt vanaf 1 september 2018. Wijzigingen in deze verklaring gaan van kracht op moment van publicatie op deze site.

Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Contact en support van “The Forwarded Lighthouse”.