COMMUNICEREN SAMEN MET GOD

Assertiviteit en Conflict-oplossing

Herkennen Bezinnen Doen
HBD-Methode
Jurgen Toonen
Illustraties door Claudia Busser
 

Communiceren samen met God oftewel de HBD-cursus  is een assertiviteits– en communicatiecursus in drie fasen opgezet.

De cursus is als volgt opgebouwd:


Hoofdstuk 1: Communicatie en hoofdstuk 2: Assertiviteit

Belangrijke informatie vooraf. Om een spel te kunnen spelen is het handig  om eerst de regels en belangrijke principes te leren kennen. Bij conflictoplossing moet je  dus wat meer weten over communicatie en assertiviteit. En uiteraard wat een conflict nu eigenlijk is. Deze informatie is te vinden in hoofdstuk 1 en 2.


Hoofdstuk 3: De HBD-Methode: conflictoplossing in drie fasen

In dit hoofdstuk staat de HBD-methode als praktische aanpak. HBD staat voor Herkennen, Bezinnen, Doen. De methode is tegelijkertijd een assertiviteits- en communicatiecursus. De letters HBD staan voor de drie fases in deze methode: Herkennen, Bezinnen, Doen. Deze fases hebben processen. Op hun beurt hebben die processen categorieën (onderwerpen) van punten. De punten volg je of check je met je conflictsituatie.

Fase 1: Herkennen

Wil je iets aan een conflict kunnen doen dan moet je die eerst signaleren: Herkennen. Bij willekeurig elke balsport als je de bal niet herkent of ziet, kan je die ook niet spelen.

Fase 2: Bezinnen

Daarna ga je nadenken over de situatie: Bezinnen. Wat er is gebeurt en wat ga je er aan kan doen? Hoe kwam de bal daar? Hoe kom ik nu bij die bal? Hoe zal ik die bal gaan spelen? Wat is er echt gebeurd? Wat kan of moet je er aan doen? Hoe ga je dat doen?

In fase 3: Doen

In deze fase ga je de handelingen uitvoeren die je bij bezinnen hebt gevonden. Je kan de mooiste oplossingen bedacht hebben, maar je moet wel naar de bal lopen en er tegen aan trappen, wil je kunnen spelen en scoren. Deze fase gaat over het echte handelen om een conflict op te lossen. De fases Herkennen en Bezinnen zijn voorbereidingsfases op deze fase.


Praktische toepassing

De drie fases hebben processen met verschillende categorieën. Je kan de HBD-methode puntsgewijs doorlopen om een conflict op te lossen, het voorkomen ervan of ter voorbereiding op een conflict.  Je begint  met fase 1 en neemt die puntsgewijs door. Daarna doe je dat met fase 2 en 3. Je kan fases gewoon overslaan, net als processen en categorieën. Weet je  ongeveer waar het is misgelopen? Kijk dan meteen bij die fase, dat proces of die categorie.  Naast een conflictoplosmethode is de HBD-cursus tegelijkertijd een assertiviteits- en communicatiecursus. De Quick Guide (zie volgende punt) kan je heel praktisch bij elk conflict gebruiken.


HBD Quick Guide en  HBD-ConFlictApp

De fases, processen, categorieën en alle punten zijn ook in de Quick Guide (bijlage 1) verwerkt. Het woord Quick zegt het al: je kan het snel inzetten bij conflictsituaties. Zodra je het menu doorloopt word je vanzelf door de fases en het proces heen geleid.  Hier is ook een app van, genaamd HBD-ConFlictApp


Hoofdstuk 4: gezonde relatiecriteria

Gezonde richtlijnen voor gezonde communicatie en relatie

Voor het ontwikkelen van gezonde communicatie en relaties is als extra ondersteunende informatie een relatiewijzer toegevoegd. Deze criteria zijn bedoeld ter indicatie.


Hoofdstuk 5: Communicatiestijlen

Hier staan voorbeelden van goede en slechte communicatie. Zowel uit de Bijbel als de wereld. Het blijkt dat Jezus de HBD-methode perfect beheerste. Zelfs op metanivo. Dat betekent dat Hij de methode zodanig toepaste zodat anderen het ook te leerden. Vele grappige verkeerde stijlen passeren de revue.


Ondersteunende Schema’s bijlagen

Als bijlagen zijn er schema’s voor het herkennen toegevoegd. Zoals een triggerschema.  Het is van groot belang om goed in te kunnen schatten wat wel en wat niet te doen of te zeggen. De schema’s ondersteunen hierbij.

Een zeer belangrijke bijlage: Praktische toepassing van de geestelijke wapens

Strategisch en cruciaal om conflicten het hoofd te bieden. Communicatie blijft mensenwerk. Geestelijke wapens zijn daarom geen allesoplossend middel. Ze kunnen wel een slok op de borrel schelen.