COMMUNICEREN SAMEN MET GOD

Assertiviteit en Conflict-oplossing

 
Herkennen Bezinnen Doen
HBD-Methode
Jurgen Toonen
Illustraties door Claudia Busser
 

Communiceren samen met God oftewel de HBD-cursus  is een assertiviteits– en communicatiecursus in drie fasen opgezet.

De cursus is als volgt opgebouwd:


Hoofdstuk 1: Communicatie en hoofdstuk 2: Assertiviteit

Belangrijke informatie vooraf. Om een spel te kunnen spelen is het handig  om eerst de regels en belangrijke principes te leren kennen. Bij conflictoplossing moet je  dus wat meer weten over communicatie en assertiviteit. En uiteraard wat een conflict nu eigenlijk is. Deze informatie is te vinden in hoofdstuk 1 en 2.


Hoofdstuk 3: De HBD-Methode: conflictoplossing in drie fasen

In dit hoofdstuk staat de HBD-methode als praktische aanpak. HBD staat voor Herkennen, Bezinnen, Doen. De methode is tegelijkertijd een assertiviteits- en communicatiecursus. De letters HBD staan voor de drie fases in deze methode: Herkennen, Bezinnen, Doen. Deze fases hebben processen. Op hun beurt hebben die processen categorieën (onderwerpen) van punten. De punten volg je of check je met je conflictsituatie.

Fase 1: Herkennen

Wil je iets aan een conflict kunnen doen dan moet je die eerst signaleren: Herkennen. Bij willekeurig elke balsport als je de bal niet herkent of ziet, kan je die ook niet spelen.

Fase 2: Bezinnen

Daarna ga je nadenken over de situatie: Bezinnen. Wat er is gebeurt en wat ga je er aan kan doen? Hoe kwam de bal daar? Hoe kom ik nu bij die bal? Hoe zal ik die bal gaan spelen? Wat is er echt gebeurd? Wat kan of moet je er aan doen? Hoe ga je dat doen?

In fase 3: Doen

In deze fase ga je de handelingen uitvoeren die je bij bezinnen hebt gevonden. Je kan de mooiste oplossingen bedacht hebben, maar je moet wel naar de bal lopen en er tegen aan trappen, wil je kunnen spelen en scoren. Deze fase gaat over het echte handelen om een conflict op te lossen. De fases Herkennen en Bezinnen zijn voorbereidingsfases op deze fase.

Read More