We hebben soms een soort meetlat nodig om vast te stellen wat een gezonde relatie is. Zelf
hanteer ik 15 criteria. Worden er een of meerdere stelselmatig overtreden, dan is de relatie
niet gezond en zullen die bijgesteld moeten worden willen we niet voortdurend beschadigd
of gekwetst worden. 

Daarnaast geven deze criteria ook aan wat een grens is en wanneer die overschreden wordt,
voor als je moeite hebt grenzen te ontdekken.