Bij communicatie heeft iedereen te maken met conflicten:

Communiceren samen met God is gericht op het voorkomen en oplossen van conflicten binnen communicatie, gebaseerd op de HBD-methode: Herkennen, Bezinnen, Doen; ontwikkelt door Jurgen Toonen, pastoraal werker en persoonlijke crisisconsulent. Communicatie is vaak verre van perfect, helaas ook binnen de christelijke wereld. Zelfs bij perfecte communicatie kunnen er conflicten ontstaan. We zijn allemaal mensen met verschillende gebreken en wensen. 

 • Nazorg ontzorgd. Belangrijk om ergens terecht te kunnen. Gedeelde zorg is halve zorg.
 • Hoe je iets zegt is vaak belangrijker dan wat je zegt.
 • Mijd slechte raadgevers. Ze maken meer kapot dan je lief is.
 • Mijd slechte raadgevers. Ze maken meer kapot dan je lief is.
 • Signalen kunnen vervormen door ruis op de communicatielijn.
 • Time out nemen is een goede techniek om niet voor het beruchte blok komen te staan.
 • Overwegen is vaak balanceren. Maar de balans vinden is niet altijd gemakkelijk.
 • Spiegelen kan de ander helpen zich in jou in te leven.
 • Ontwar de kluwen. Andere situaties vormen vaak een gordiaanse knoop.
 • Zorg voor opvang na een onderhandeling of conflictgesprek.
 • Een secondant kan zelfs cruciaal zijn. Vooral opvang op je zwakke plekken. Verstevig de ketting dus.
 • Assertief zijn is liefdevol grenzen stellen. Vergeven kan samengaan met grenzen stellen. Dat kan zeer zeker.
 • Een van de moeilijkste onderdelen. Waar ligt verantwoording en schuld?


Drie eenvoudig toepasbare fasen:

Op basis van meer dan 25 jaar ervaring met crisispastoraat heeft Jurgen deze assertiviteitsmethode ontwikkeld. Er was behoefte aan een eenvoudigere, sneller toepasbare methode,  zowel bij het oplossen als het voorkomen van conflictenVele andere methoden waren te complex en niet zo makkelijk overdraagbaar of toepasbaar en daarmee minder effectief.

De HBD-methode heeft slechts drie fasen wat makkelijker te onthouden en te gebruiken is. Met 5-11 stappen  werkt dat niet zo goed als je in een crisis zit. Dan heb je meer baat aan eenvoudigere en overzichtelijke  handvatten. Hoe sneller een conflict zich oplost, hoe minder de kans op verdere escalatie. Daarom maar drie hoofdfasen: Herkennen Bezinnen Doen. Voor iedereen te onthouden. Hier meer over de opbouw van de communicatiecursus.

Communicatie belangrijk voor iedereen:

Hoewel niet iedereen crisissen kent, heeft iedereen wel met communicatie te maken.  Die men vaak wil verbeteren. Waar communicatie verbetert, verbeteren ook relaties. Relaties zijn voor ons allemaal erg belangrijk. De voordelen van de HBD-cursus, kunnen  zeker ook buiten crisissituaties om haar vruchten hierbij afwerpen. In lichtere mate ontsnapt niemand aan dezelfde moeilijkheden zoals: projectie, indirecte informatie, misverstanden, onderhandelen en dergelijke. Alleen op een minder zware schaal en schadelijk dan bij crisissen. De principes blijven hetzelfde.

Read More