Bij communicatie heeft iedereen te maken met conflicten:

Communiceren samen met God is gericht op het voorkomen en oplossen van conflicten binnen communicatie, gebaseerd op de HBD-methode: Herkennen, Bezinnen, Doen; ontwikkelt door Jurgen Toonen, pastoraal werker en persoonlijke crisisconsulent. Communicatie is vaak verre van perfect, helaas ook binnen de christelijke wereld. Zelfs bij perfecte communicatie kunnen er conflicten ontstaan. We zijn allemaal mensen met verschillende gebreken en wensen. 

 • Zorg voor opvang na een onderhandeling of conflictgesprek.
 • Signalen kunnen vervormen door ruis op de communicatielijn.
 • Time out nemen is vaak een goede techniek om niet voor het beruchte blok komen te staan.
 • Mijdt slechte raadgevers zoveel als je kan. Ze maken meer kapot dan je lief is.
 • Assertief is liefdevol grenzen stellen. Kan vergeven samengaan met grenzen stellen? Dat kan zeer zeker.
 • Mijdt slechte raadgevers zoveel als je kan. Ze maken meer kapot dan je lief is.
 • Hoe je iets zegt is vaak nog belangrijker dan wat je zegt.
 • Nazorg ontzorgd. Belangrijk om ergens terecht te kunnen. Gedeelde zorg is halve zorg.
 • Ontwar de kluwen. Andere situaties vormen vaak een gordiaanse knoop.
 • Overwegen is vaak balanceren Maar de balans is lang niet altijd gemakkelijk te vinden.
 • Een secondant kan zelfs cruciaal zijn. Vooral opvang op je zwakke plekken. Verstevig de ketting dus.
 • Spiegelen kan de ander helpen zich in jou in te leven.
 • Een van de moeilijkste onderdelen. Waar ligt verantwoording en schuld?


Drie eenvoudig toepasbare fasen:

Op basis van meer dan 25 jaar ervaring met crisispastoraat heeft Jurgen deze assertiviteitsmethode ontwikkeld. Er was behoefte aan een eenvoudigere, sneller toepasbare methode,  zowel bij het oplossen als het voorkomen van conflictenVele andere methoden waren te complex en niet zo makkelijk overdraagbaar of toepasbaar en daarmee minder effectief.

De HBD-methode heeft slechts drie fasen wat makkelijker te onthouden en te gebruiken is. Met 5-11 stappen  werkt dat niet zo goed als je in een crisis zit. Dan heb je meer baat aan eenvoudigere en overzichtelijke  handvatten. Hoe sneller een conflict zich oplost, hoe minder de kans op verdere escalatie. Daarom maar drie hoofdfasen: Herkennen Bezinnen Doen. Voor iedereen onthoudbaar. Hier meer over de opbouw van de communicatiecursus.

Communicatie belangrijk voor iedereen:

Hoewel niet iedereen crisissen kent, heeft iedereen wel met communicatie te maken.  Die men vaak wil verbeteren. Waar communicatie verbetert, verbeteren ook relaties. Relaties zijn voor ons allemaal erg belangrijk. De voordelen van de HBD-cursus, kunnen  zeker ook buiten crisissituaties om haar vruchten hierbij afwerpen. In lichtere mate ontsnapt niemand aan dezelfde moeilijkheden zoals: projectie, indirecte informatie, misverstanden, onderhandelen en dergelijke. Alleen op een minder zware schaal en schadelijk dan bij crisissen. De principes blijven hetzelfde.

Effectievere aanpak onderliggende oorzaken:

Een andere behoefte waar de HBD-methode in voorzag was het aanpakken van onderliggende conflictoorzaken. Daarbij kan je denken aan projectie en/of eigenwaardeproblemen. “Normale” cursussen en methoden waren hierin niet effectief genoeg. Met name gold dat voor de gedragsgerichte cursussen.

Vaak werd als reden genoemd dat het niet te therapeutisch moest worden. Of dat het geen zin heeft om naar het verleden te kijken. Een klassieke denkfout, want de gevolgen van het verleden doemen vaak op in het heden. Bijvoorbeeld via triggers van emoties en gedachtepatronen. Gevolg was dat de oorzaak haar invloed kon blijven uitoefenen op het geleerde. Voor 80% ligt de oorzaak van conflicten nou net bij die diepere lagen vanuit het verleden. Juist het negeren hiervan ondermijnde  grotere effectiviteit van deze cursussen. Je kan dit vergelijken met het volgen van een dieet zonder de onderliggende problemen onder ogen te zien. Die liggen vaak op het vlak van zelfbeeld, onveilig voelen, zelfvertrouwen, gebrek aan eigenwaarde. Waardoor de drang wordt veroorzaakt tot emotioneel eten.

Ontdekken en onthullen oorzaken:

De HBD-methode is gericht op het ontdekken en onthullen van deze oorzaken. Het legt de rol bloot die zij spelen in het huidige conflict en hoe hiermee om te gaan. Daarom is het niet alleen een assertiviteitscursus maar ook een persoonlijkheidsontwikkelaar. Met technieken als het schuldtarievengroepsysteem om vals schuldgevoel in kaart te brengen en op te lossen, domino triggerschema’s, assertiviteitsstijlmeter, situatie-onderscheiders om bijvoorbeeld projectie te voorkomen. 

Een persoon die ontwikkelt, ontdekt zichzelf en de ander:

mirroring (spiegelen)De HBD-methode is ontworpen voor en gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van jezelf,  in wie je echt bent. Hoe je kunt communiceren over dat ontdekte ware zelf en om te ontdekken wie de ander is. Relaties verbeteren hierdoor, maar dat zal soms niet zonder moeite gaan. 

80% van conflicten lost snel op:

Mijn ervaring is dat ongeveer 80% van de conflicten snel wordt opgelost. De meeste mensen zijn welwillend. De overige 20% gaat vaak om complexere conflicten en vergen meer tijd en energie.  Sommige conflicten zullen helaas nooit oplossen. De voornaamste reden is dat een van de betrokken partijen onmachtig is of gewoonweg weigert om het op te lossen. Soms gedwongen door omstandigheden, sociale omgeving of domweg onwil, zelfs kwade opzet. De HBD-methode laat ook zien hoe hiermee om te gaan. Zoals het hoofdstuk relatiecriteria: richtlijnen over gezonde communiceren en relaties.