Laatste update: (1 november 2021)

I) De Privacy Policy

Geldt voor alle gebruikers van de app “HBD-ConFlictApp”.

De website www.forwardedlighthouse.com en de app “HBD-ConFlictApp staan onder beheer en zijn eigendom van The Forwarded Lighthouse (KvK:70817340).

Door het gebruiken van de app “HBD-ConFlictApp”, ga je akkoord met deze verklaring, inclusief eventuele wijzigingen.

Lees daarom deze verklaring zorgvuldig door. Deze verklaring geldt voor alle bezoekers, gebruikers die de app “HBD-ConFlictApp” gebruiken.

II) Persoonsgegevens:
“The Forwarded Lighthouse” vraagt via de “HBD-ConFlictApp” nooit om persoonsgegevens of toegang tot gegevens op uw telefoon. Google vraagt wel betalingsgegevens betaling voor de aanschaf.

Ondanks dat wij geen gegevens vragen wijzen we toch op uw rechten dat indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heeft u in sommige gevallen het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, daar bezwaar tegen te maken of uw gegevens te exporteren.

Google Play Store:
Voor het downloaden van de app “HBD-ConFlictApp” van de Google Play Store, wordt persoonlijke informatie alleen voor betaling van de aanschaf gebruikt.

Voor het downloaden van de app “HBD-ConFlictApp”, wordt er gevraagd naar persoonlijke betalingsgegeven: credit card number, credit card security number, credit card name, expiry date. Deze gegevens worden gebruikt voor de betaling van het downloaden van de app “HBD-ConFlictApp” en wordt gevraagd door de ingebouwde koop software van de Google Play Store: het Google Play’s payment system. Deze informatie wordt alleen gebruikt voor betaling, nergens anders voor.

“The Forwarded lighthouse” verschaft nooit persoonlijke informatie aan derden anders dan het Google Play’s payment system en de betalingen.

Het is mogelijk dat tijdens het installatieproces toegang tot de telefoon wordt gevraagd. Dit wordt nooit door ons gevraagd of door En deze informatie zal zeker niet door ons doorgegeven worden aan derden.

Quote uit Privacybeleid van Google Payments-services:

Gegevens die we verzamelen

Naast de gegevens die in het Privacybeleid van Google worden vermeld, kunnen we ook de volgende gegevens verzamelen:

    • Registratiegegevens: Wanneer u zich aanmeldt voor Google Payments, maakt u een Google-betalingsaccount dat is gekoppeld aan uw Google-account. Afhankelijk van de Google Payments-services die u gebruikt, kunt u, naast de gegevens die in het Privacybeleid van Google worden vermeld, worden gevraagd de volgende gegevens te verstrekken: nummer en vervaldatum van uw creditcard of betaalpas, bankrekeningnummer en vervaldatum, adres, telefoonnummer, geboortedatum, burgerservicenummer of fiscaal identificatienummer (of een ander door de overheid uitgegeven identificatienummer). Verkopers of bedrijven kunnen we ook vragen naar hun bedrijfscategorie en naar bepaalde informatie over het verkoop- of transactievolume. In sommige gevallen kunnen we u vragen extra gegevens te verstrekken of aanvullende vragen te beantwoorden zodat we uw gegevens kunnen verifiëren. Als u een account voor Facturering via de provider of operator registreert, vragen we u om bepaalde informatie over uw provider- of operatoraccount.
    • Informatie verkregen van derden: We kunnen informatie over u opvragen bij derden, dus ook via de verificatieservices van derden. Dit omvat gegevens afkomstig van Google Payments-transacties bij verkopers, informatie over uw gebruik van betaalmethoden en uw accounts die wordt verstrekt door derden die aan Google Payments zijn gekoppeld, de naam van uw kaartuitgever of financiële instelling, informatie over de toegang tot saldo’s in uw Google Payments-account, gegevens afkomstig van een Provider of Operator die verband houden met Facturering via de provider of operator, en consumentenrapporten (volgens de definitie van ‘consumer reports’ in de Amerikaanse Fair Credit Reporting Act).

Als u een verkoper bent, kunnen we ook gegevens over u en uw bedrijf opvragen bij een kredietregistratiebureau of een handelsinformatieservice.

  • Transactiegegevens: Wanneer u Google Payments gebruikt om een transactie te verrichten, kunnen we gegevens over de transactie verzamelen, inclusief de datum, het tijdstip en het bedrag van de transactie, de locatie en een beschrijving van de verkoper, een beschrijving die wordt geleverd door de verkoper van de producten of services die zijn aangeschaft, foto’s die u aan de transactie heeft gekoppeld, de namen en e-mailadressen van de verkoper en koper (of afzender en ontvanger), de gebruikte betaalmethode, uw beschrijving van de reden voor de transactie en, indien van toepassing, de aanbieding die aan de transactie is gekoppeld.IV) verklaring

Disclaimer
“The Forwarded Lighthouse” is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Aansprakelijkheid
Wij besteden grote zorg en aandacht aan de samenstelling en inhoud van de app “HBD-ConFlictApp”. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat de informatie op de app “HBD-ConFlictApp” wordt gepubliceerd, volledig, juist en actueel is, dan wel deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel. “The Forwarded Lighthouse” sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade of gevolgschade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met de inhoud en het gebruik van deze website. Onder andere aanvaardt “The Forwarded Lighthouse” met betrekking tot deze website en de app “HBD-ConFlictApp”  geen aansprakelijkheid voor (l) defecten, virussen en andere onvolkomenheden, (ll) de informatie die ter beschikking wordt gesteld, (lll) het onderscheppen, veranderen of oneigenlijk gebruiken van informatie die wordt gezonden aan The Forwarded Lighthouse of aan jou, (lV) het al dan niet functioneren of het foutloos functioneren (V) misbruik,(Vl) het verlies van gegevens, (Vll) het downloaden of gebruik van software die beschikbaar wordt gesteld, of (Vlll) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze app.
“The Forwarded Lighthouse” aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van naar haar gestuurde e-mail of andere elektronische berichten.
De gebruiker van de “HBD-ConFlictApp” onthoudt zich van iedere activiteit die het functioneren van deze app of de geboden informatie of onderliggende software kan beïnvloeden of in strijd is met wettelijke bepalingen.

Vrijblijvende prijzen en offertes
Alle prijzen die op deze website worden vermeld of via de calculatietool op deze website worden verkregen, worden verstrekt onder voorbehoud.

Internetsites van derden
In de “HBD-ConFlictApp” kan verwezen worden naar websites van derden (al dan niet via hyperlinks). “The Forwarded Lighthouse” draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke websites en wijst iedere aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites uitdrukkelijk van de hand. Een link naar een dergelijke website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat “The Forwarded Lighthouse” de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt.

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Eigendomsrechten zoals copyright (auteursrechten)
De inhoud van de app “HBD-ConFlictApp” valt onder het copyright (auteursrecht) van “The Forwarded Lighthouse” (Jurgen Martin Johann Toonen). Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de op de website en/of de app “HBD-ConFlictApp” gepresenteerde informatie zoals liedjes, films, illustraties, teksten, handelsmerken, grafisch materiaal en logo’s berusten bij “The Forwarded Lighthouse” (Jurgen Martin Johann Toonen) respectievelijk de relevante rechthebbende. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de app “HBD-ConFlictApp”, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van “The Forwarded Lighthouse” of de rechthebbende, te kopiëren, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te gebruiken, distribueren of openbaar te maken. Verzoeken kunnen ingediend worden via  het contactformulier Contact en support. of info@forwardedlighthouse.com.

Geen gezondheidsadvies
De app “HBD-ConFlictApp” en de cursus : “Herkennen Bezinnen Doen”, “Communiceren samen met God” gelden niet als gezondheidsadvies bij therapieën, diagnoses, behandelingen, gezondheidszorg, relaties, therapie, behandelingen, psychische hulp, gezondheidszorg.
Maar bedoeld voor  informatieverschaffing, educatie, onderzoek, communicatieverbetering en conflictoplossing. Nooit en te nimmer zal geadviseerd worden door ons om behandelingen van professionele hulpverlening te stoppen of te voorkomen. Het advies van een professioneel hulpverlener is altijd wat telt. Noch de app “HBD-ConFlictApp”, noch de cursus zijn een vervanging van professioneel advies en hulp. “The Forwarded Lighthouse” zal daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade. Ook in geval van schade aan relaties, zowel privé, persoonlijk als zakelijk, zoals scheidingen, erfenissen, faillissementen, crimineel gedrag, zelfmoorden, moorden, financieel, materieel of gerelateerde zaken, zal “The Forwarded Lighthouse” geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toepasselijk recht
Op de app “HBD-ConFlictApp” is Nederlands recht van toepassing. Bij de beslechting van met deze app verband houdende geschillen heeft de Nederlandse rechter exclusieve rechtsmacht.

Deze verklaring geldt vanaf 1 september 2018. Wijzigingen in deze verklaring gaan van kracht op moment van publicatie op deze site.

Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Contact en support van “The Forwarded Lighthouse”.