Cursusboek bijlage 1 HBD-Quick Guide is ook los beschikbaar als app en E-book.

 De Quick Guide is de HBD-methode in compacte vorm.

De Quick Guide (bijlage 1 “Communiceren samen met God”, HBD-cursus) kan bij elke conflictsituatie snel geraadpleegd of doorlopen worden zonder diepere stof, toelichting of uitleg van de normale cursus. Voor het leren conflicten oplossen is praktische oefening de beste leerschool waardoor je het eigen maken. Conflictoplossing en assertiviteit is geen momentopname het is een manier van leven. Net zoals je fietsen of autorijden automatisch gaat doen op een bepaald moment, zo zal dat ook steeds meer groeien naarmate je praktisch oefent. De Quick Guide is als bijlage 1 aan de cursus toegevoegd. 

Het principe van de Quick Guide komt uit de pc-game-wereld.

Middels een kaart met een kort overzicht van commando’s kon je snel vinden wat je moest doen.  Erg handig tijdens het spelen van een computer game. Dikke spelhandleidingen waren daar ongeschikt voor.  Dat kostte minutenlang bladeren voor je vond wat je nodig had. Met de Quick Guide leerde je snel de commando’s en handelingen te onthouden totdat die Guide niet meer nodig was. Dit zelfde principe is in deze cursus toegepast. Tijdens de praktijk oefenen, direct Leren en oefenen om direct toe te passen. Dat blijft ook beter hangen als het alleen maar bij droge stof blijft.

De HBD-Quick Guide beschikbaar als HBD-ConFlictApp en E-Book HBD-Quick Guide:

Voor wie de HBD-methode als Quick Guide snel bij een conflict wil raadplegen is er een app beschikbaar: HBD-ConFlictApp of een E-Book E-Book HBD-Quick Guide. App is voorlopig alleen voor Android beschikbaar. De app is wat uitgebreider, en inclusief de relatiecriteria.

Hier de Quick Guide gebruiksaanwijzing:

Zit je midden in een conflict of komt er een conflict aan of wil je een conflict evalueren? Loop dan de lijst punt voor punt na. Zoek de fase op waarin je conflict zich bevindt en bekijk dan elk daar bijhorend punt. Dit geldt meteen als oefenstof van deze cursus. Geen droog oefenen maar gelijk praktisch gericht met een real life conflict. Is een punt niet helemaal duidelijk? of heb je meer informatie nodig? Lees dan de uitgebreide informatie in de communicatiecursus terug.

Dus:

  • Zoek op de fase: Herkennen, Bezinnen of Doen
  • Zoek eventueel op het proces (fase 1 Herkennen heeft geen proces):

Fase 2: Bezinnen: voorbereiding, het onderzoek, plan van aanpak opstellen

Fase 3: Doen: voorbereiding, het gesprek, na het gesprek

  • Zoek op de relevante of bekijk de verschillende categorieën binnen het betreffende proces
  • Ga dan de punten een voor een na. Is een punt niet van toepassing sla die dan gewoon over.