admin

Geplaatst op faceboekgroep christenen in nederland

by admin 1 Comment
24 september 2018
Lange weg

In overleg met het beheer van de faceboekgroep: “Christenen in Nederland”, mag ik iets vertellen over mijn cursusboek. Sinds 1988 ben ik christen en het was een hele lange weg voor ik genezen en hersteld was van mijn wonden. 15 jaar zware verwerking van een gebroken hechting, PTSS, fysieke en psychische mishandeling in de jeugd, nooit een vader gekend, vele relaties met narcisten gehad, marasme als baby (wegkwijning), zwaar occult belast door onder andere new age en magiebeoefening.

Diepe ongeneeslijke wonden
Toen ik christen werd had ik van de diepte van die wonden nog geen weet, hoewel diep ongelukkig en suïcidaal. Via een woord van een vriend gaf God hier kennis van: Jeremiah 30:12-17. Mijn wonden waren ongeneeslijk, maar Hij zou mijn geneesheer zijn. Gezien de weg die er nog lag klopte dit. Pas na de weg is duidelijk geworden hoe diep de wonden waren. In drie keer 5 jaar is het gelukt hiervan te genezen. In de jaren tussendoor heb ik aan veel pastoraat gedaan gericht op innerlijke genezing. Vanuit ervaring kon ik anderen helpen, wat altijd een verlangen in mij was, ook als niet-gelovige christen. Hoewel ik het toen via het occulte, de new age en magie deed. Mensen helpen zie ik als een grote eer. Een diepe passie lang voordat ik gelovig werd.
Gebroken achtergrond en communicatie

Vanwege mijn gebroken achtergrond heb ik nooit goed leren communiceren. Opvallend was dat de mensen die bij me kwamen daar ook problemen mee hadden. Grenzen stellen, weten wat je voelt of wilt, aangeven wat in je leeft, hoe met anderen daarmee omgaan zonder hen onnodig te beschadigen, jezelf (leren) kennen, waar jouw grenzen liggen, etc. etc. Dat is allemaal niet ontwikkeld en geleerd, een gebroken jeugd laat jezelf niet kennen en ontwikkelen. De manier van communiceren die voortgekomen was uit mijn gebroken jeugd was alleen maar beschadigend voor mijzelf, voor mijn relaties en anderen. Zonder dat ik dat wilde en soms zelfs onbewust, want zo diep zat dat defensiesysteem in mij. Dat gold ook voor de gebrokenen die ik mocht begeleiden. Ik moest beter leren communiceren en door de jaren heen heb ik een nieuwe methode ontwikkeld: Herkennen Bezinnen Doen, wat ook voor degenen die ik hielp snel toepasbaar en vruchtbaar was.

Geestelijke wapens
Aangezien ik ook nog eens zwaar occult belast was, heb ik geleerd de geestelijke wapens bij communiceren te gebruiken. Dat werd dus een van de drie pijlers:
1. Communicatie: assertiviteit en conflictoplossing
2. Begin van verwerking: innerlijke genezing en verandering
3. Geestelijke wapens en de praktische toepassing daarvan
Communicatie binnen het koninkrijk
Daarnaast bemerkte ik dat binnen de christelijke wereld het met communiceren ook niet zo best gesteld stond, met als gevolg vele onopgeloste conflicten, gekwetste mensen, velen die kerken verlieten of elkaar ontweken binnen de kerkmuren. Zelfs het geloof verloren in een liefdevolle God. Misschien herkennen sommigen dit. Een even erg, als niet erger, neveneffect hiervan is dat dat gezien wordt door de buitenkerkelijke wereld, de niet- of andersgelovigen, en dit afstotend werkt. Velen voelen zich daardoor niet aangetrokken tot Jezus en gaan dus verloren
Assertiviteit en conflictoplossing samen met God
Misschien kan deze methode: Herkennen Bezinnen Doen, helpen om dit te verbeteren. Hoewel gericht op crisiscommunicatie, is het ook voor “normale” mensen leerzaam. Vandaar het publiekelijk wordt aangeboden in plaats van alleen maar gericht op een specifieke doelgroep. Dit ook op aanraden en aansporing van confidenten zo’n drie jaar geleden, om deze methode op papier te zetten. Aanvankelijk als brainstorm, met uiteindelijk dit boek als resultaat.
 
Jurgen

God betrokken bij communicatie

by admin 1 Comment
Een drievoudig snoer

Communicatie is tweerichtingsverkeer, wordt vaak gezegd. Maar is dat ook zo? Immers, de mens is door God geschapen voor een driehoeksverhouding. Een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken.

Het bijzondere aan deze communicatiecursus van Jurgen Toonen is, dat hij God betrekt bij de communicatie tussen mensen. Samen met God kun je jouw problemen, jouw conflicten oplossen. Dat vraagt om herkennen, bezinnen en doen. Dat betekent dat je ervaringen uit je verleden niet weg moet stoppen, omdat ze je heden en je toekomst beïnvloeden. Het betekent ook, dat je assertief – en dus niet agressief of passief – leert communiceren. Deze cursus geeft je verder zicht op een grote variëteit aan communicatiestijlen (met voorbeelden uit de Bijbel, natuur- en filmwereld).

Een mooi systeem

Op basis van zijn persoonlijke ervaring met het verwerken van trauma’s heeft Jurgen Toonen een mooi systeem ontwikkeld. Bij het oplossen van en omgaan met conflicten is het gebruik van de geestelijke wapens – zoals de geestelijke wapenrusting, genoemd door Paulus – essentieel. Herkennen, bezinnen en doen zijn de basiselementen van dit systeem.

Deze cursus is leerzaam voor zowel de pastorale hulpverlener, als voor de hulpvrager. Maar ook voor ieder die beter met conflicten wil omgaan of de communicatie wil verbeteren.

Hans Wesselius

HBD: HERKENNEN BEZINNEN DOEN!

by admin 1 Comment

De HBD-methode

Sommige crisissen vereisen acute hulp. Ze hebben vaak een lange voorgeschiedenis, waarbij veel is  misgegaan in de ontwikkeling van de betrokkene. Hierdoor worden grenzen niet goed aangegeven, kent men zichzelf niet goed, kent men geen rouwproces en weet men niet hoe met emoties en gedachten om te gaan. Kortom: weinig vaardigheden om die grenzen te stellen die nu juist acuut nodig zijn bij het bezweren van een crisis

Door de jaren heen is mijn pastoraat als crisispastoraat te bestempelen. Ver geëscaleerde problemen kreeg ik op mijn bord. Om snel bovenstaande problemen en tekortkomingen het hoofd te bieden en de benodigde vaardigheden te ontwikkelen heb ik door de jaren heen deze methode ontworpen. Zonder God werkt er natuurlijk niks. Maar deze methode heeft me handvatten gegeven in het omgaan, oplossen en beheersbaar maken van crisissen. Communicatie stond daarbij centraal.

De methode wierp haar vruchten af. Mensen konden er snel mee uit de voeten, ontwikkelden zich, verbeterden hun communicatievaardigheden, werden meer assertief en zagen snel resultaat.

Iemand hoeft niet in een crisis te zitten om deze zelfstudiecursus te doen. De omstandigheden zijn alleen niet zo heftig, maar de principes en de valkuilen met betrekking tot communicatie en conflicten blijven hetzelfde.Vandaar deze methode nu verkrijgbaar is als paper back en app.

Ik noem het de HBD-methode: Herkennen Bezinnen Doen.

Drie pijlers

Deze cursus is geschreven op basis van drie pijlers:

  1. Communicatie: assertiviteit en conflictoplossing
  2. Begin van verwerking: innerlijke genezing en verandering
  3. Geestelijke wapens en de praktische toepassing daarvan.

Opgebouwd met elementen uit vele theorieën, methoden, eigen verwerkingservaring en –technieken – een beetje van mezelf dus – vormen deze drie pijlers een mix voor snel toepasbare crisisbeheersing. Deze leidt tot een directe aanpak, die begrijpelijk, behapbaar en snel bruikbaar is voor de persoon in crisis en degene die bijstaat.

Deze cursus is bruikbaar voor pastorale counseling, als zelfstudie, algemene communicatiecursus en handleiding conflictoplossing middels de Quick Guide (snelle gids, zie bijlage 1) en  als app: HBD-ConFlictApp beschikbaar, weliswaar alleen voor Android.

Daarnaast is het te gebruiken als een actieve zoektocht naar jezelf in en samen met Christus.

Succes, veel plezier en vooral veel zegen!

Jurgen