admin

God betrokken bij communicatie

by admin 1 Comment
Een drievoudig snoer

Communicatie is tweerichtingsverkeer, wordt vaak gezegd. Maar is dat ook zo? Immers, de mens is door God geschapen voor een driehoeksverhouding. Een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken.

Het bijzondere aan deze communicatiecursus van Jurgen Toonen is, dat hij God betrekt bij de communicatie tussen mensen. Samen met God kun je jouw problemen, jouw conflicten oplossen. Dat vraagt om herkennen, bezinnen en doen. Dat betekent dat je ervaringen uit je verleden niet weg moet stoppen, omdat ze je heden en je toekomst beïnvloeden. Het betekent ook, dat je assertief – en dus niet agressief of passief – leert communiceren. Deze cursus geeft je verder zicht op een grote variëteit aan communicatiestijlen (met voorbeelden uit de Bijbel, natuur- en filmwereld).

Een mooi systeem

Op basis van zijn persoonlijke ervaring met het verwerken van trauma’s heeft Jurgen Toonen een mooi systeem ontwikkeld. Bij het oplossen van en omgaan met conflicten is het gebruik van de geestelijke wapens – zoals de geestelijke wapenrusting, genoemd door Paulus – essentieel. Herkennen, bezinnen en doen zijn de basiselementen van dit systeem.

Deze cursus is leerzaam voor zowel de pastorale hulpverlener, als voor de hulpvrager. Maar ook voor ieder die beter met conflicten wil omgaan of de communicatie wil verbeteren.

Hans Wesselius

HBD: HERKENNEN BEZINNEN DOEN!

by admin 1 Comment
De HBD-methode

Sommige crisissen vereisen acute hulp. Ze hebben vaak een lange voorgeschiedenis, waarbij veel is  misgegaan in de ontwikkeling van de betrokkene. Hierdoor worden grenzen niet goed aangegeven, kent men zichzelf niet goed, kent men geen rouwproces en weet men niet hoe met emoties en gedachten om te gaan. Kortom: weinig vaardigheden om die grenzen te stellen die nu juist acuut nodig zijn bij het bezweren van een crisis

Door de jaren heen is mijn pastoraat als crisispastoraat te bestempelen. Ver geëscaleerde problemen kreeg ik op mijn bord. Om snel bovenstaande problemen en tekortkomingen het hoofd te bieden en de benodigde vaardigheden te ontwikkelen heb ik door de jaren heen deze methode ontworpen. Zonder God werkt er natuurlijk niks. Maar deze methode heeft me handvatten gegeven in het omgaan, oplossen en beheersbaar maken van crisissen. Communicatie stond daarbij centraal.

De methode wierp haar vruchten af. Mensen konden er snel mee uit de voeten, ontwikkelden zich, verbeterden hun communicatievaardigheden, werden meer assertief en zagen snel resultaat.

Iemand hoeft niet in een crisis te zitten om deze zelfstudiecursus te doen. De omstandigheden zijn alleen niet zo heftig, maar de principes en de valkuilen met betrekking tot communicatie en conflicten blijven hetzelfde. Vandaar deze methode nu verkrijgbaar is als paper back en app.

Ik noem het de HBD-methode: Herkennen Bezinnen Doen.

Drie pijlers

Deze cursus is geschreven op basis van drie pijlers:

  1. Communicatie: assertiviteit en conflictoplossing
  2. Begin van verwerking: innerlijke genezing en verandering
  3. Geestelijke wapens en de praktische toepassing daarvan.
Read More