Geplaatst op faceboekgroep christenen in nederland

24 september 2018
Lange weg

In overleg met het beheer van de faceboekgroep: “Christenen in Nederland”, mag ik iets vertellen over mijn cursusboek. Sinds 1988 ben ik christen en het was een hele lange weg voor ik genezen en hersteld was van mijn wonden. 15 jaar zware verwerking van een gebroken hechting, PTSS, fysieke en psychische mishandeling in de jeugd, nooit een vader gekend, vele relaties met narcisten gehad, marasme als baby (wegkwijning), zwaar occult belast door onder andere new age en magiebeoefening.

Diepe ongeneeslijke wonden
Toen ik christen werd had ik van de diepte van die wonden nog geen weet, hoewel diep ongelukkig en suïcidaal. Via een woord van een vriend gaf God hier kennis van: Jeremiah 30:12-17. Mijn wonden waren ongeneeslijk, maar Hij zou mijn geneesheer zijn. Gezien de weg die er nog lag klopte dit. Pas na de weg is duidelijk geworden hoe diep de wonden waren. In drie keer 5 jaar is het gelukt hiervan te genezen. In de jaren tussendoor heb ik aan veel pastoraat gedaan gericht op innerlijke genezing. Vanuit ervaring kon ik anderen helpen, wat altijd een verlangen in mij was, ook als niet-gelovige christen. Hoewel ik het toen via het occulte, de new age en magie deed. Mensen helpen zie ik als een grote eer. Een diepe passie lang voordat ik gelovig werd.
Gebroken achtergrond en communicatie

Vanwege mijn gebroken achtergrond heb ik nooit goed leren communiceren. Opvallend was dat de mensen die bij me kwamen daar ook problemen mee hadden. Grenzen stellen, weten wat je voelt of wilt, aangeven wat in je leeft, hoe met anderen daarmee omgaan zonder hen onnodig te beschadigen, jezelf (leren) kennen, waar jouw grenzen liggen, etc. etc. Dat is allemaal niet ontwikkeld en geleerd, een gebroken jeugd laat jezelf niet kennen en ontwikkelen. De manier van communiceren die voortgekomen was uit mijn gebroken jeugd was alleen maar beschadigend voor mijzelf, voor mijn relaties en anderen. Zonder dat ik dat wilde en soms zelfs onbewust, want zo diep zat dat defensiesysteem in mij. Dat gold ook voor de gebrokenen die ik mocht begeleiden. Ik moest beter leren communiceren en door de jaren heen heb ik een nieuwe methode ontwikkeld: Herkennen Bezinnen Doen, wat ook voor degenen die ik hielp snel toepasbaar en vruchtbaar was.

Geestelijke wapens
Aangezien ik ook nog eens zwaar occult belast was, heb ik geleerd de geestelijke wapens bij communiceren te gebruiken. Dat werd dus een van de drie pijlers:
1. Communicatie: assertiviteit en conflictoplossing
2. Begin van verwerking: innerlijke genezing en verandering
3. Geestelijke wapens en de praktische toepassing daarvan
Communicatie binnen het koninkrijk
Daarnaast bemerkte ik dat binnen de christelijke wereld het met communiceren ook niet zo best gesteld stond, met als gevolg vele onopgeloste conflicten, gekwetste mensen, velen die kerken verlieten of elkaar ontweken binnen de kerkmuren. Zelfs het geloof verloren in een liefdevolle God. Misschien herkennen sommigen dit. Een even erg, als niet erger, neveneffect hiervan is dat dat gezien wordt door de buitenkerkelijke wereld, de niet- of andersgelovigen, en dit afstotend werkt. Velen voelen zich daardoor niet aangetrokken tot Jezus en gaan dus verloren
Assertiviteit en conflictoplossing samen met God
Misschien kan deze methode: Herkennen Bezinnen Doen, helpen om dit te verbeteren. Hoewel gericht op crisiscommunicatie, is het ook voor “normale” mensen leerzaam. Vandaar het publiekelijk wordt aangeboden in plaats van alleen maar gericht op een specifieke doelgroep. Dit ook op aanraden en aansporing van confidenten zo’n drie jaar geleden, om deze methode op papier te zetten. Aanvankelijk als brainstorm, met uiteindelijk dit boek als resultaat.
 
Jurgen

Comment ( 1 )

  1. admin
    test

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>