HBD: HERKENNEN BEZINNEN DOEN!

De HBD-methode

Sommige crisissen vereisen acute hulp. Ze hebben vaak een lange voorgeschiedenis, waarbij veel is  misgegaan in de ontwikkeling van de betrokkene. Hierdoor worden grenzen niet goed aangegeven, kent men zichzelf niet goed, kent men geen rouwproces en weet men niet hoe met emoties en gedachten om te gaan. Kortom: weinig vaardigheden om die grenzen te stellen die nu juist acuut nodig zijn bij het bezweren van een crisis

Door de jaren heen is mijn pastoraat als crisispastoraat te bestempelen. Ver geëscaleerde problemen kreeg ik op mijn bord. Om snel bovenstaande problemen en tekortkomingen het hoofd te bieden en de benodigde vaardigheden te ontwikkelen heb ik door de jaren heen deze methode ontworpen. Zonder God werkt er natuurlijk niks. Maar deze methode heeft me handvatten gegeven in het omgaan, oplossen en beheersbaar maken van crisissen. Communicatie stond daarbij centraal.

De methode wierp haar vruchten af. Mensen konden er snel mee uit de voeten, ontwikkelden zich, verbeterden hun communicatievaardigheden, werden meer assertief en zagen snel resultaat.

Iemand hoeft niet in een crisis te zitten om deze zelfstudiecursus te doen. De omstandigheden zijn alleen niet zo heftig, maar de principes en de valkuilen met betrekking tot communicatie en conflicten blijven hetzelfde.Vandaar deze methode nu verkrijgbaar is als paper back en app.

Ik noem het de HBD-methode: Herkennen Bezinnen Doen.

Drie pijlers

Deze cursus is geschreven op basis van drie pijlers:

  1. Communicatie: assertiviteit en conflictoplossing
  2. Begin van verwerking: innerlijke genezing en verandering
  3. Geestelijke wapens en de praktische toepassing daarvan.

Opgebouwd met elementen uit vele theorieën, methoden, eigen verwerkingservaring en –technieken – een beetje van mezelf dus – vormen deze drie pijlers een mix voor snel toepasbare crisisbeheersing. Deze leidt tot een directe aanpak, die begrijpelijk, behapbaar en snel bruikbaar is voor de persoon in crisis en degene die bijstaat.

Deze cursus is bruikbaar voor pastorale counseling, als zelfstudie, algemene communicatiecursus en handleiding conflictoplossing middels de Quick Guide (snelle gids, zie bijlage 1) en  als app: HBD-ConFlictApp beschikbaar, weliswaar alleen voor Android.

Daarnaast is het te gebruiken als een actieve zoektocht naar jezelf in en samen met Christus.

Succes, veel plezier en vooral veel zegen!

Jurgen

 

Comment ( 1 )

  1. admin
    Herkennen Bezinnen Doen (HBD)

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>